BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.27.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż działając na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniósł po raz kolejny o uzgodnienie w zakresie ochrony przyrody projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznych kablowych SN 15 kV, linii nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowych na działkach nr 165/10, 106 położonych w obrębie Wygryny oraz na działkach nr 1615/1, 2218/2, 2211/1, 2210/2, 1615/2, 2201/2, 2200/1, 1615/3, 2191/2, 191/1, 2191/3, 38/1, 39/66, 36/49, 213/3, 213/1, 39/38, 39/37, 212, 39/15, 39/28, 183/3, 39/44, 39/31, 39/51, 40/6, 41/2, 2177/2, 2183/1, 33/47, 33/22, 2/8, 2171/3, 1615/6, 2/7, 2171/5, 1615/5, 2166/12, 2166/17, 11, 2161/13, 25/1, 25/2, 26, 29 położonych w obrębie Iznota, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.. Kolejne uzgodnienie podyktowane jest kolejną zmianą wniosku inwestora.
Data powstania: piątek, 7 wrz 2012 09:57
Data opublikowania: piątek, 7 wrz 2012 10:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:08
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2069 razy