BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do zamiany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr XXV/156/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 2012r.
Gmina Ruciane-Nida zamienia:
- nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida ozn. nr geod. 135/2, o pow. 1000 m2, położoną w miejscowości Ukta, ujawnioną w Księdze wieczystej OL1P/00013285/9, której wartość ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 16 810,00 zł,
na nieruchomość :
- stanowiącą własność Państwa Grażyny i Daniela Grzesikiewicz ozn. nr geod. 192/349, o pow. 335 m2, położoną w miejscowości Ruciane-Nida, ujawnioną w Księdze wieczystej OL1P/00030541/7, której wartość ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 16 596,00 zł.
Strony ustalają cenę zamiany powyższych nieruchomości w wysokości kwot oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego:
Stąd:
Państwo Grażyna i Daniel Grzesikiewicz dopłacą Gminie Ruciane-Nida według wyliczenia: 16 810,00 zł – 16 596,00 zł = 214,00 zł plus 23% VAT tj. 49,22zł, razem 263,22 zł.
Koszt przygotowania dokumentacji do zamiany oraz koszt aktu notarialnego pokryje Gmina Ruciane-Nida.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.09.2012 roku do dnia 15.10.2012roku.
Data powstania: piątek, 21 wrz 2012 13:15
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2012 09:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 paź 2012 08:14
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1947 razy