BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.98.2011.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż działając na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniósł o uzgodnienie w zakresie ochrony przyrody projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, rozbudową i budową istniejących przyłączy napowietrznych, budową przyłącza kablowego oraz ZK do zasilania budynku mieszkalnego na działkach nr 106, 107, 2218/4, 2218/5, 102/1, 101/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Data powstania: środa, 19 wrz 2012 10:39
Data opublikowania: środa, 19 wrz 2012 11:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 wrz 2012 09:04
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1659 razy