BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawą 4szt. tablic pamiątkowych na potrzeby proj. pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno–ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich"

Zamawiający:
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida


Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie wraz z dostawą 4szt. tablic pamiątkowych na potrzeby projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” – Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Czmuda Sp. z.o.o., Olsztyn o wartości 944,05zł brutto. Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Do wykonawcy zostanie skierowane stosowne zamówienie. Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Kryterium wyboru była cena.
Informuję, że zakup jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Dziękuję za złożone oferty.

Z poważaniem
z up. Zdzisław Stecka
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 10:54
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2012 09:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2012 07:04
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1444 razy