BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod usługi i handel (składowanie materiałów budowlanych),
-Położenie nieruchomości - Ruciane-Nida,
-Numer działki - cz. 87/8,
-Numer KW - 13031,
-Powierzchnia nieruchomości - 1692 m2,
-Miesięczna wysokość czynszu - ustalono w wysokości 1246,23 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 10 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny z dołu do 20-go każdego miesiąca, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Corocznie stawka czynszu będzie zwiększana o stopień inflacji.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 26 sierpnia 2005 r. do dnia 16 września 2005 r.
Data powstania: piątek, 26 sie 2005 07:25
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2005 08:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 wrz 2005 08:00
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2737 razy