BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH DZIECI W WIEKU 3-4 LAT

Ruciane – Nida, dn. 17 / 10 / 2012r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH DZIECI W WIEKU 3-4 LAT


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć plastycznych obejmujących dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczające do Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie – zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Panią Ewę Jastrzębską, zam. Ruciane – Nida. Uzasadnienie: Pani Ewa Jastrzębska dysponuje kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami osobowymi dającymi rękojmię należytej realizacji powierzonych jej zajęć. Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.).Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida


Zdzisław Stecka – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida
_____________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: środa, 17 paź 2012 09:07
Data opublikowania: środa, 17 paź 2012 10:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2012 07:05
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1493 razy