BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu.

Ruciane – Nida, dn. 19 / 10 / 2012r.

Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida


Informacja o wyborze oferty
na realizację zadania publicznego w zakresie krzewienia
kultury fizycznej i sportu.

Niniejszym informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Ruciane – Nida w 2012r. – wpłynęła jedna oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Ruciane – Nida, ul. Słoneczna 17, 12-220 Ruciane – Nida. Oferta dotyczy realizacji zadania pn. „Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę nożną, zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów”. Wartość zadania to 36 tys. zł. Komisja konkursowa przyznała ofercie 68,33 punktów.

W związku z powyższy zdecydowano o przyjęciu do realizacji ww. zadania i przyznaniu dofinansowania w wys.20 tys. zł.

Konkurs przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida z dnia 24 września 2012r w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację w 2012r. zadania publicznego i określenia zasad jego funkcjonowania.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: piątek, 19 paź 2012 12:38
Data opublikowania: wtorek, 23 paź 2012 12:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 lis 2012 09:59
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2234 razy