BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na montaż i osadzenie w gruncie 4szt. tablic pamiątkowych

Ruciane – Nida, dn. 24 / 10 / 2012r.


Informacja o wyborze oferty na montaż i osadzenie w gruncie 4szt. tablic pamiątkowych na potrzeby projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida”.


Zamawiający:
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida


Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na montaż i osadzenie w gruncie 4szt. tablic pamiątkowych na potrzeby projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” – Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Zakład Usług Komunalnych w Rucianem – Nidzie o wartości 210,00 zł brutto. Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Do wykonawcy zostanie skierowane stosowne zamówienie. Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Kryterium wyboru była cena.
Informuję, że zakup jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Dziękuję za złożone oferty.

Z poważaniem
Zbigniew Janusz Opalach

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: czwartek, 25 paź 2012 07:05
Data opublikowania: czwartek, 25 paź 2012 07:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 08:45
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1540 razy