BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek” ogłoszonego w dniu 18.10.2012 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz., za łączną cenę – 696.243,34 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(696.243,34 zł : 696.243,34 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: środa, 31 paź 2012 10:47
Data opublikowania: środa, 31 paź 2012 11:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lis 2012 12:33
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1994 razy