BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.99.2012
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach o nr 34/8, , 389, 58, 59/1, 59/2, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 103/35, 103/43, 103/36, 388, 62/2, 103/38, 103/19, 103/16, 103/40, 103/42, 107/6, 3107/13, 3103/3, 3105, 387, 3106/2, 3107/15, 3107/14, 3106/1, 76, 75/23, 75/24, 121, 3111/1, 3120/6, 56/1, 270/14, 270/15, 269, 197/1, 268, 241/6, 3143/3, 192/256 położonych w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: wtorek, 13 lis 2012 10:13
Data opublikowania: wtorek, 13 lis 2012 10:15
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lis 2012 07:03
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1856 razy