BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE

SKO.73.476.2012
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w dniu 14 listopada 2012 r. wydało decyzję ostateczną numer SKO.73.567.2012, po rozpatrzeniu odwołania do decyzji dnia 21 sierpnia 2012 r. znak: PNO.6730.85.2011 wydanej z upoważnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida przez Kierownika Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 680/3 położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida dla zamierzenia związanego z budową stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4.
Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nim zapoznać w godzinach pracy urzędu.
Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną.
Na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, Ul. Emilii Plater 1, którą można wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, wraz z odpisami dla wszystkich stron, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12, 10-5447 Olsztyn.
Data powstania: piątek, 16 lis 2012 10:46
Data opublikowania: środa, 21 lis 2012 07:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 gru 2012 14:30
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2081 razy