BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN zakończonej złączem kablowym długości 8 m, na działkach nr 100/3 oraz 86/1, położonych w obrębie Wejsuny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest ELEKTRO-SERVICE Józef Błudnicki, Gajewo ul. Leśna 21, 11-500 Giżycko, działający w imieniu PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie, ul. Grabarska 21 a, 20-340 Lublin.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: czwartek, 29 lis 2012 09:53
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 12:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2012 09:18
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1578 razy