BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wykazu nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku ), położonych w Rucianem-Nidzie ul. Szkolna, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, niżej wymienionych:

Lp. Nr geod. Pow. Cena

1. 192/323, 718 m2, 21.090,00 zł

2. 192/324, 720 m2, 21.145,00 zł

3. 192/326, 575 m2, 16.950,00 zł
192/325, 155 m2, 4.810,00 zł

4. 192/327, 727 m2, 21.350,00 zł

5. 192/335, 899 m2, 26.320,00 zł

6. 192/322, 670 m2, 19.700,00 zł

KW - 22377.

1. Powyższa działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 16.12.2004 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Przetarg ustny nieograniczony wyłania nabywcę i cenę sprzedaży nieruchomości. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.

4. Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.


5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 26.09.2005 roku do dnia 17.10.2005 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty ( wywieszenie na słupach ogłoszeniowych w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego i Dworcowej).Data powstania: poniedziałek, 26 wrz 2005 12:03
Data opublikowania: poniedziałek, 26 wrz 2005 14:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 paź 2005 11:39
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2492 razy