BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 18.12.2012 r. informuje, że unieważniono postępowanie przetargowe.
W postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła jedna oferta Wykonawcy: P.P.H.U. „Edu Max” Sławomir Złoch, Bącka Huta 17c, 83-334 Miechucino spełniła wszystkie wymogi techniczne wymagane od Wykonawcy, za łączną cenę – 97.780,00 zł brutto, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Zamawiający na przedmiotowe postępowanie przeznaczył łączną kwotę w wysokości 66.453,00 zł brutto.
W związku z powyższym na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4 Ustawy P.z.p., gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostaje unieważnione.
Data powstania: czwartek, 3 sty 2013 09:11
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2013 14:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 sty 2013 12:10
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1873 razy