BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż w dniu 07 stycznia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 8720-2013 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert – 16 stycznia 2013 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 22
W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panią Mariolą Kowalską – Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie – tel.. 087 423 10 73.
W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – inspektorem UMiG – tel. 087 425 44 40
Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2013 11:41
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2013 13:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 sty 2013 11:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2031 razy