BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

PNO.6220.10.2012
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej infrastruktury OTW PTTK Kamień na potrzeby mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na działkach nr 40/6 i 42/5 (jez. Bełdany) położonych w obrębie Iznota, gmina Ruciane-Nida. Inwestor PTTK.
W związku z powyższym z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3 w godz. od 7ºº do 15ºº, a także składać uwagi i wnioski w terminie 5 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: czwartek, 10 sty 2013 09:16
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2013 09:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 sty 2013 11:47
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1776 razy