BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 07.01.2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło na część I – 4 oferty, na część II – 6 ofert.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Główna Księgarnia Szkolna, Gajewicz, Gawin, Widłak s.j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków za cenę na część I – 47.127,29 zł brutto, na część II – 8.134,00 zł brutto, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

W postępowaniu przetargowym na I część zamówienia wpłynęły jeszcze trzy oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1
CEZAS-GLOB Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-439 Olsztyn
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(47.127,29 zł : 55.481,60 zł) x 100 = 84,94 pkt Razem: 84,94 pkt.
Oferta nr 2
NOWA SZKOŁA, ul. POW 25, 90-248 Łódź
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(47.127,29 zł : 54.766,00 zł) x 100 = 86,05 pkt Razem: 86,05 pkt.
Oferta nr 3
Firma DORWIT Dorota Ropela, Bącka Huta 28, 83-334 Miechucino
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(47.127,29 zł : 57.684,00 zł) x 100 = 81,70 pkt Razem: 81,70 pkt.
Oferta nr 4
Główna Księgarnia Szkolna, Gajewicz, Gawin, Widłak s.j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(47.127,29 zł : 47.127,29 zł) x 100 = 100,00 pkt Razem: 100,00 pkt.

W postępowaniu przetargowym na II część zamówienia wpłynęło jeszcze pięć ofert spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1
CEZAS-GLOB Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-439 Olsztyn
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(8.134,00 zł : 14.847,88 zł) x 100 = 54,78 pkt Razem: 54,78 pkt.
Oferta nr 2
NOWA SZKOŁA, ul. POW 25, 90-248 Łódź
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(8.134,00 zł : 17.940,00 zł) x 100 = 45,54 pkt Razem: 45,54 pkt.
Oferta nr 3
Firma DORWIT Dorota Ropela, Bącka Huta 28, 83-334 Miechucino
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(8.134,00 zł : 18.266,36 zł) x 100 = 44,53 pkt Razem: 44,53 pkt.
Oferta nr 4
Główna Księgarnia Szkolna, Gajewicz, Gawin, Widłak s.j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(8.134,00 zł : 8.134,00 zł) x 100 = 100,00 pkt Razem: 100,00 pkt.
Oferta nr 5
EDU Pracownia Marcin Kościelak, ul. Budziszyńska 8-10, 62-800 Kalisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(8.134,00 zł : 18.374,13 zł) x 100 = 44,27 pkt Razem: 44,27 pkt.
Oferta nr 6
P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(8.134,00 zł : 16.085,99 zł) x 100 = 50,56 pkt Razem: 50,56 pkt.
Data powstania: piątek, 18 sty 2013 11:46
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2013 13:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 sty 2013 07:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1908 razy