BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O PONOWNYM WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 07.01.2013 r. informuje, że do tut. Urzędu, w dniu 18.01.2013 r. po ogłoszeniu wyników przetargu wpłynęło faksem pismo od Wykonawcy Główna Księgarnia Szkolna, Gajewicz, Gawin, Widłak s.j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, dotyczące II części zamówienia, iż w ofercie podano błędną kwotę i w związku z tym odstępuje od podpisania umowy na tą część zamówienia.
W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający wybrał następną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych bez przeprowadzania ponownego badania ich i oceny.
Następną najkorzystniejszą, na II część zamówienia jest oferta firmy: CEZAS-GLOB Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-439 Olsztyn spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego za cenę 14.847,88 zł, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Data powstania: poniedziałek, 21 sty 2013 09:27
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sty 2013 12:10
Data przejścia do archiwum: środa, 30 sty 2013 06:50
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1990 razy