BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O PONOWNYM WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 07.01.2013 r. informuje, że do tut. Urzędu, po ogłoszeniu ponownych wyników przetargu, w dniu 22.01.2013 r. wpłynęło faksem pismo od Wykonawcy CEZAS-GLOB Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, dotyczące II części zamówienia, iż nie podpisze umowy na realizację tego zamówienia.
W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający wybrał następną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych bez przeprowadzania ponownego badania ich i oceny.
Następną najkorzystniejszą, na II część zamówienia jest oferta firmy: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin spełniającą wszystkie wymogi Zamawiającego za cenę 16.086,99 zł, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Data powstania: środa, 23 sty 2013 13:23
Data opublikowania: środa, 23 sty 2013 08:55
Data przejścia do archiwum: środa, 30 sty 2013 06:50
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1828 razy