BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości - Wygryny,
-Numer działki - cz. 20/13,
-Numer KW - 13645,
-Powierzchnia nieruchomości - 350 m2,
-Roczna wysokość czynszu - zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,20 zł/m2.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za rok następny objęty umową do 31 marca, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżania i podwyższania czynszu dzierżawnego
5. O każdej zmianie wysokości czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 września 2005 r. do dnia 21 października 2005 r.
Data powstania: piątek, 30 wrz 2005 08:19
Data opublikowania: wtorek, 4 paź 2005 07:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 paź 2005 13:31
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2428 razy