BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.99.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 stycznia wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na odcinku od GPZ Ruciane-Nida do stacji transformatorowej nr 8-1297 "Guzianka". Strony postępowania mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni, licząc od dnia obwieszczenia o wydaniu niniejszej decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: czwartek, 24 sty 2013 13:38
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2013 13:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 lut 2013 12:27
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1827 razy