BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.10.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do wiadomości, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej infrastruktury OTW PTTK Kamień na potrzeby mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów.
Lokalizacja: działki nr 40/6 oraz 42/5 (jez. Bełdany).
Inwestor Zarząd Główny PTTK.
Jednocześnie informuję, iż stronom służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dnia licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Data powstania: środa, 30 sty 2013 11:31
Data opublikowania: środa, 30 sty 2013 11:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 mar 2013 23:06
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1915 razy