BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół

z naboru na stanowisko pracownika socjalnego
Stanowisko pracy jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z projektem pn. "W stronę aktywnej integracji" realizowanym przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem–Nidzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

W dn. 31.01.2013 r. komisja rekrutacyjna w składzie:
  1. Monika Cwalińska – przewodniczący
  2. Anna Czaplicka – członek komisji
  3. Lilla Pysznik – członek komisji
dokonała analizy ofert złożonych w ramach naboru na pracownika socjalnego na zastępstwo, ogłoszonego w dniu 16.01.2013 r..

Złożono 3 oferty:
  1. Paweł Oleński – zam. Ruciane-Nida
  2. Katarzyna Frączkiewicz – zam. Ruciane-Nida
  3. Emil Sobiech – zam. Pisz
Wszyscy kandydaci nie spełnili warunków formalnych. Kandydaci nr 1 i 2 nie wykazali się min. rocznym stażem pracy na stanowisku pracownika socjalnego, kandydatka nr 2 nie spełniała wymogów formalnych. Komisja postanowiła nie wybierać żadnego z kandydatów.
Na tym protokół zakończono.


 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Monika Cwalińska
Data powstania: czwartek, 31 sty 2013 14:58
Data opublikowania: czwartek, 31 sty 2013 15:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 lut 2013 08:27
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1947 razy