BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 18.02.2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 3 oferty.

Wybrano ofertę Wykonawcy: Henryk Leszczyński, ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz, za łączną cenę 88.560,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze dwie oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
FOX TRANS – ZIEM Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Dariusz Lis, ul. Robotnicza 8, 12-100 Szczytno
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(88.560,00 zł : 147.600,00 zł) x 100 = 60,00 pkt
Razem: 60,00 pkt.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Usługi Transportowe Janusz Robert Olszewski, ul. Warszawska 49,12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(88.560,00 zł : 123.000,00 zł) x 100 = 72,00 pkt
Razem: 72,00 pkt.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Henryk Leszczyński, ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(88.560,00 zł : 88.560,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: środa, 27 lut 2013 08:47
Data opublikowania: środa, 27 lut 2013 12:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2013 12:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1932 razy