BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w gminie Ruciane-Nida

Ruciane-Nida, dn. 08.03.2013 r.Informacja o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Gminie Ruciane-Nida.

Niniejszym informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony konkurs na wsparcie realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Gminie Ruciane-Nida w 2013 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy i Młodzieży w Rucianem-Nidzie ul. Polna 2, 12-220 Ruciane–Nida. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. "Świetlica Środowiskowa - Prowincja Nieprowincjonalna czyli Fabryka Pomysłów". Wartość zadania to 64.990,00 zł. Komisja konkursowa przyznała ofercie 66,25 punktów na 70 możliwych do uzyskania.

W związku z powyższy zdecydowano o przyjęciu do realizacji ww. zadania i przyznaniu dofinansowania w wysokości 30 tys. zł.

Konkurs przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji w Gminie Ruciane-Nida.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: poniedziałek, 11 mar 2013 15:33
Data opublikowania: poniedziałek, 11 mar 2013 15:48
Data przejścia do archiwum: środa, 20 mar 2013 11:30
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1879 razy