BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.32.2013
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na "budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia AsXSn 0,4 kV długości ok. 650m, budowa przyłącza, oraz ZK do zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr 173, 175" na działkach nr 2218/4, 2218/5, 106, 102/1, 101/1, 107 , położonych w obrębie Wygryny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: środa, 20 mar 2013 14:00
Data opublikowania: środa, 20 mar 2013 14:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 mar 2013 09:31
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1896 razy