BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.24.2013
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na ''budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi długości 162 m'' na działkach nr 113/1, 113/8, 113/15, 113/5, 113/12 oraz 89/5, położonymi w obrębie Końcewo, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie, ul. Grabarska 21 a, 20-340 Lublin, w którego imieniu działa ELEKTRO-SERVICE Józef Błudnicki, Gajewo ul. Leśna 21, 11-500 Giżycko.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8:00 – 14:00).
Data powstania: piątek, 22 mar 2013 11:54
Data opublikowania: piątek, 22 mar 2013 12:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 kwi 2013 08:36
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1668 razy