BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

PNO.6220.3.2012
Działając na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, iż zakończył postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wzniesieniu zabudowy hotelowo-restauracyjno-usługowej wraz z towarzyszącymi usługami rekreacyjno-wypoczynkowymi, z obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji oraz terenem urządzonym w najbliższym otoczeniu, we wsi Wygryny, gmina Ruciane-Nida na działkach 41/241/3, 41/4, 41/9, 42/2, 42/3, 42/4 i na części działki 3363/4 oraz części jeziora Wygryńskiego nr dz. 219. Jednocześnie informuję, iż zainteresowani przed wydaniem decyzji mogą się zapoznać ze zgromadzoną dokumentacją i wnieść uwagi w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: środa, 27 mar 2013 09:47
Data opublikowania: środa, 27 mar 2013 10:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 kwi 2013 08:36
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1602 razy