BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku)


Działka zabudowana ozn. nr geod. 301/1, o pow. 89 m2, położona w Rucianem-Nidzie ul. Zielona, ujawniona w KW 12960.
Cena sprzedaży 2.400,00 zł plus koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży 330,00 zł.
Przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej ozn. nr geod. 300.


Nieruchomość objeta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida, zbycie jej następuje w wykonaniu uchwały nr XXXV/71/2005 z dnia 20.09.2005 roku, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na rzecz właściciela terenu przyległego ozn. nr geod. 300, poł. Ruciane-Nida ul. Zielona.Sprzedaż nastąpi w formie umowy notarialnej spisanej na koszt nabywcy.
Na działce znajduje się część budynku gospodarczego nabywcy.
Nabywca uiszcza należność z tytułu kupna w/w nieruchomości w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonuje spłaty należności w ratach rocznych. Wpłata jednorazowa lub wpłata pierwszej opłaty winna być wniesiona przed spisaniem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
Protokół uzgodnień zostanie spisany z nabywcą po upływie okresu ogłoszenia niniejszego wykazu.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w okresie od dnia 21.10.2005 roku do 12.11.2005 roku.
Data powstania: wtorek, 25 paź 2005 14:19
Data opublikowania: piątek, 28 paź 2005 12:54
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lis 2005 11:48
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2978 razy