BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 87/37
3. Powierzchnia: 15 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXI/209/2013, z dnia 30.01.2013 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 87/9, położonej w miejscowości Ruciane-Nida.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 797,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013038/3
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 797,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 980,31 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 183,31 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.03.2013 roku do dnia 19.04.2013roku.
Data powstania: piątek, 29 mar 2013 09:41
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 kwi 2013 13:52
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1710 razy