BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 15.03.2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: Poczta Polska S. A., Rejon Sprzedaży Ostróda, ul. Mickiewicza 15, 14-100 Ostróda, za łączną cenę – 128.469,45 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Poczta Polska S. A., Rejon Sprzedaży Ostróda, ul. Mickiewicza 15, 14-100 Ostróda
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(128.469,45 zł : 128.469,45 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: piątek, 29 mar 2013 12:27
Data opublikowania: piątek, 29 mar 2013 08:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 kwi 2013 09:53
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1818 razy