BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 10 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.04.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 16 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie VII nadzwyczajną (XXXIV kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Dokonanie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
  5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: środa, 10 kwi 2013 14:16
Data opublikowania: środa, 10 kwi 2013 14:26
Data przejścia do archiwum: środa, 17 kwi 2013 07:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1702 razy