BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 15 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.05.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 22 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXXV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2013 r. i VII nadzwyczajnej (XXXIV kolejnej) sesji w dniu 16 kwietnia 2013 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2013 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • współdziałania Gminy Ruciane-Nida z Gminą Miejską Giżycko, Gminą Mikołajki, Gminą Miejską Mrągowo, Gminą Pisz, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. "7 Cudów Mazur",
  • przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ruciane-Nida,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
  • wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: środa, 17 kwi 2013 07:57
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2013 08:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 kwi 2013 07:53
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1713 razy