BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.39.2013
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej sieci uzbrojenia terenu- kablowa linia średniego napięcia wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 80/1, 73 położonych w obrębie Wejsuny, na działkach 138/2, 138/1, 56, 20/3, 3002 położonych w obrębie Onufryjewo, na działkach 50/1, 1/14 położonych w obrębie Wierzba, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: piątek, 19 kwi 2013 09:35
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 kwi 2013 11:02
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1373 razy