BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod usługi (punkt totalizatora),
-Położenie nieruchomości - Ruciane-Nida,
-Numer działki - cz. 204/9,
-Numer KW - 24209,
-Powierzchnia nieruchomości - 15 m2,
-Wysokość czynszu - zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,80 zł/m2 miesięcznie.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za rok następny objęty umową do 31 marca, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżania i podwyższania czynszu dzierżawnego
5. O każdej zmianie wysokości czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28 października 2005 r. do dnia 18 listopada 2005 r.

Data powstania: piątek, 28 paź 2005 10:16
Data opublikowania: piątek, 28 paź 2005 12:52
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 14:21
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2488 razy