BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod rekreację i parking,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 115/94
4. Numer KW – OL1P/00013032/1
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 5.233 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 5.970,00 zł + VAT rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren parkingowy oraz usług i kultury.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 26 kwietnia 2013 r. do dnia 17 maja 2013 r.
Data powstania: piątek, 26 kwi 2013 09:39
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2013 10:33
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1535 razy