BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida ul. Gałczyńskiego i ul. Kwiatowa, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 229/306 i 229/307
3. Powierzchnia: 18 m2 i 57 m2
Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXII/213/2013, z dnia 26.02.2013 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 229/43, położonej w miejscowości Ruciane-Nida.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 5 210,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012411/5.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 5 210,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 6 408,30 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1 198,30 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 26.04.2013 roku do dnia 17.05.2013roku.
Data powstania: piątek, 26 kwi 2013 10:14
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2013 11:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2013 10:33
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1858 razy