BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.98.2012.2013
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do wiadomości, że dnia 25 kwietnia 2013 r. wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenie polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach 1, 5, 6, 7, 8, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71/1, 213, 215, 193 położonych w obrębie geodezyjnym Wojnowo. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Data powstania: poniedziałek, 29 kwi 2013 11:03
Data opublikowania: poniedziałek, 29 kwi 2013 11:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 maj 2013 07:14
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1689 razy