BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.32.2013
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do wiadomości, że dnia 25 kwietnia 2013 r. wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr 2218/4, 2218/5, 106, 102/1, 101/1, 107 położonych w obrębie geodezyjnym Wygryny. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: poniedziałek, 29 kwi 2013 11:16
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 maj 2013 07:14
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1468 razy