BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.24.2013
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do wiadomości, że dnia 25 kwietnia 2013 r. wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami na działkach nr 113/1, 113/8, 113/15, 113/5, 113/12, 89/5 położonych w obrębie geodezyjnym Końcewo. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: poniedziałek, 29 kwi 2013 11:24
Data opublikowania: poniedziałek, 29 kwi 2013 11:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 maj 2013 07:14
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1694 razy