BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na dostawę 3 kpl. ławo-stołów.

Ruciane – Nida, dn. 30 / 04 / 2013r.


Informacja o wyborze oferty na dostawę 3 kpl. ławo-stołów.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę 3 kpl. ławo-stołów – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez MASIV ul. Lubelska 28, 24 – 173 Markuszów o wartości 2 150,00zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Informacja dot. projektu pn. pn. „Udostępnianie przez Gminę Ruciane-Nida stoisk i namiotów do promocji lokalnych produktów spożywczych i usług gastronomicznych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Z poważaniem
Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: wtorek, 30 kwi 2013 12:59
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2013 13:42
Data przejścia do archiwum: środa, 8 maj 2013 08:06
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1548 razy