BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 7 maja 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.06.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 13 maja 2013 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie VIII nadzwyczajną (XXXVI kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
  5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: środa, 8 maj 2013 14:12
Data opublikowania: środa, 8 maj 2013 14:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 maj 2013 08:12
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1600 razy