BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA PRASOWEGO - PRZEDSZKOLE

Ruciane – Nida, dn. 17 / 05 / 2013r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA PRASOWEGO


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zamieszczenie 1 szt. ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno – promocyjnym projekt – informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Edytor Sp. z.o.o., Olsztyn o wartości 479,82zł. Uzasadnienie: jest to jedyna oferta.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Renata Skopnik – Kierownik projektu


_____________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: poniedziałek, 20 maj 2013 10:33
Data opublikowania: poniedziałek, 20 maj 2013 10:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 maj 2013 08:20
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1621 razy