BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.70.2013
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej nN wykonanej kablem ziemnym typu YAKXS 4*120 mm² do zasilenia budynku jednorodzinnego na działce nr 34/5, na działce 1124/5 położonej w obrębie geodezyjnym Krzyże, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Data powstania: środa, 29 maj 2013 09:39
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2013 07:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:09
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2091 razy