BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 24.05.2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęły 4 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: REMONDIS MRĄGOWO Sp. z o. o., ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo, za łączną cenę brutto – 703 864,08 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęły jeszcze trzy oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
REMONDIS MRĄGOWO Sp. z o. o., ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(703 864,08 zł : 703 864,08 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Oferta nr 2
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(703 864,08 zł : 860 676,00 zł) x 100 = 81,78 pkt
Razem: 81,78 pkt.

Oferta nr 3
BŁYSK-BIS Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(703 864,08 zł : 720 942,72 zł) x 100 = 97,63 pkt
Razem: 97,63 pkt.

Oferta nr 4
Zakład Usług Komunalnych Z. L. Lubowidzki, ul. Młodkowskiego 2A, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(703 864,08 zł : 791 821,92 zł) x 100 = 88,89 pkt
Razem: 88,89 pkt.

Data powstania: środa, 5 cze 2013 08:42
Data opublikowania: środa, 5 cze 2013 14:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 cze 2013 09:15
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1796 razy