BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.1.2011.2013
Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity) w postępowania dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 87/20 w obrębie Ruciane-Nida, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 1086/12) i wobec przystąpienia przez organ pierwszej instancji do kwalifikacji przedsięwzięcia, wzywam strony do złożenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia udzielone pisemnie proszę przesłać na adres tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: czwartek, 6 cze 2013 07:54
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2013 08:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lip 2013 11:59
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1665 razy