BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.39.2013
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10 czerwca 2013 r. wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN wraz ze złączami kablowymi na działkach 80/1, 73 położonych w obrębie geodezyjnym Wejsuny, na działkach nr 138/2, 138/1, 56, 20/3, 3002 położonych w obrębie geodezyjnym Onufryjewo, na działkach nr 50/1, 1/14 położonych w obrębie Wierzba. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2013 10:55
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 19 cze 2013 09:48
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1612 razy