BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.40.2013
Burmistrz Miasta i Gminy w Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10 czerwca 2013 r. wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 1631, 3021/1, 3015/1 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, na działce 389 położonej w obrębie m. Ruciane-Nida. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2013 11:15
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 19 cze 2013 09:48
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1703 razy