BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.41.3013
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10 czerwca 2013 r. wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 3054/2, 3053/2, 3063/4 położonych w obrębie geodezyjnym m. Ruciane-Nida. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2013 11:24
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2013 09:15
Data przejścia do archiwum: środa, 19 cze 2013 09:48
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1682 razy