BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod usługi i handel,
-Położenie nieruchomości – Piaski,
-Numer działki – cz. 32/1,
-Numer KW – 13139,
-Powierzchnia nieruchomości –215 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,80 zł/m2 miesięcznie + VAT.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny do 31 marca z góry za każdy rok objęty umową na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżania i podwyższania czynszu dzierżawnego
5. O każdej zmianie wysokości czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 grudnia 2005 r. do dnia 30 grudnia 2005 r.Data powstania: piątek, 9 gru 2005 10:31
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sty 2006 08:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2092 razy